quinta-feira, 4 de março de 2010

Landscape - opções de tradução

A wind-ridden night and an empty road where the army of the Prince of Parma
Left the horses' bodies behind
There atop the mountain blaze the bones of the newly razed castle
There is only stone sand dung and a colorless aimless wind

This is a landscape brought to life by a sharpened moon jammed in the sky
And grungy shadows down below
Along with a white gallows that dangles gaunt pods
Of flesh revived by the wind that shadowless cloudless wind

(O original)

Krajobraz

Jest wietrzna noc i pusta droga na której armia księcia Parmy
pozostawiła trupy końskie
na łysej górze świeca kości niedawno zdobytego zamku
jest tylko kamień piasek gnój i wiatr bez celu i koloru

To co ożywia ten krajobraz to księżyc ostro wbity w niebo
i trochę brudnych cień w dole
a także biała szubienica bo na niej wiszą chude strąki
ciał którym wiatr przywraca życie ten wiatr bez drzew i bez obłoków

Zbigniew Herbert

A versão portuguesa pode ser encontrada aqui. A versão inglesa foi tirada de um blogue que me deixa completamente puzzled, este.

Sem comentários:

Enviar um comentário